Zpět na blog

Úspěšné příběhy absolventek Podnikni to! na Brně-střed

Clanek_Brno_stred

Od našeho prvního úspěšného kurzu na Brně-střed pro ženy a maminky uběhla už nějaká doba. Kurzy jsou dlouhodobě velmi žádané a oblíbené a realizují se v nich projekty, které následně pomáhají rozvíjet život v městské části Brno-střed. Pojďme se společně podívat na pár z těchto inspirativních příběhů, které jsou důkazem toho, že podnikat se dá i na mateřské nebe rodičovské dovolené.

Martina Ježová

Martina se zúčastnila kurzu Podnikni to! pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené v první polovině roku 2019. O kurzu se dozvěděla úplnou náhodou, právě při pročítání Zpravodaje Brno-střed. Martina se neustále snaží hledat cesty, jak pracovat na svém osobní rozvoji, a tak ji vypsaná série workshopů zaujala.

V době, kdy se účastnila kurzu, již měla založený e-shop se zápisníky www.martezi.cz, z toho důvodu velmi vítala, že projekt měla možnost během kurzu dále rozvíjet a jednotlivé úkoly plynoucí z 8 workshopů aplikovat na něm. Jak sama říká, kurz ji obohatil ve dvou rovinách - po té obsahové, uvažovat o jednotlivých rovinách podnikání bez jakéhokoliv “balastu” vždy skutečně o podstatě věci a bez komplikovaných metod tak, aby cesta ke správnému rozhodnutí byla přímá, tedy bez tzv. fuckupů. Druhou rovinou pak bylo obklopení se lidmi se stejnými starostmi - snaha rozjet podnikání, stejná životní situace atp. Z kurzu si odnesla jiné myšlení, vylepšila svůj e-shop a jako bonus jí zůstalo několik šikovných podnikavých kamarádek, se kterými i více než rok po skončení kurzu pravidelně konzultuje svoje podnikatelské výzvy a nápady a nejen to. Nejednou měly diskuzi nad konečnou podobou loga projektu některé z nich, distribučními kanály a vzhledem produktu.

Martezi_ESHOP

Po absolvování kurzu Martina pokračovala ve vzájemných diskuzích s kolegyněmi z kurzu také v rámci aktivit Podnikni to! Klubu podnikavců. Klub podnikavců je komunita, kde se dlouhodobě setkávají a podporují desítky absolventů kurzů Podnikni to! po celé ČR. Osobně se velmi ráda zúčastňovala Srazů podnikavců, zvláště kvůli networkingu. Sraz podnikavců je větší komunitní akce, na které se setkávají lokální buňky Klubu s cílem propojovat se, navazovat kontakty, získávat zakázky a čerpat know-how od zkušenějších podnikatelů. Jak sama říká, na akci obvykle dorazilo velké množství lidí s různými zkušenostmi a v různých stádiích podnikání: “Je důležité nebát se a využít toho - dát se s lidmi do řeči, poslechnout si je a hlavně říct jim o svých projektech a poslechnout si jejich názory. Z několika Srazů jsem si odnesla skutečně užitečné rady, které jsem pak aplikovala a v čase se prokázalo, že to byl skvělý nápad!”

Michaela Maštalířová

Michaela absolvovala kurz Podnikni to! v roce 2019, který byl speciálně zaměřen na potřeby cílové skupiny žen na mateřské, nebo rodičovské dovolené. Díky kurzu se Míša naučila zejména překonávat své strachy, jako např. mluvit před lidmi. Podnikatelský kurz jí také ukázal „zakulisí“ podnikání – tzn., že za každým úspěšným projektem se skrývá obrovský kus práce.

Nápad na projekt, kterému se nyní ve volném čase věnuje, jí vnuknul ještě před započetím 8-týdenního běhu kurzu. Založila si web i fb stránky “Láskyplné šíření”, kde pravidelně sdílela a dodnes sdílí svoje poznatky, které se v minulosti díky osobnímu rozvoji naučila. Za příležitost, kterou jí Podnikni to! dalo je velmi vděčná, neboť si mohla na vlastní kůži vyzkoušet, co podnikání reálně obnáší, vykročit ze své komfortní zóny a bez rizika se pustit do akce! Projekt “Láskyplné šíření” se jí podařilo úspěšně rozvinout ještě během kurzu, kde vytvořila první minimální produkt. Zájem byl obrovský!

S osobním rozvojem Míša pomáhá ostatním lidem dodnes, přičemž aktuálně je ve fázi, kdy by svůj projekt ráda posunula zase o kus dál. Nebrání se případné spolupráci s lidmi na stejné vlně jako je ona, kterým záleží na sobě a naší společnosti. Jak Míša sama říká, nápadů má spoustu, jen je realizovat!

Martina Špačková

Martina absolvovala kurz Podnikni to! pro ženy na mateřské, nebo rodičovské dovolené na podzim roku 2019, a to pod vedením zkušené podnikatelky a lektorky Zuzany Hlouškové z Bamboolik.cz. 

8-týdenní praktický kurz jí pomohl zejména v tom, že si pak lépe dovedla představit věci, které je potřeba na začátku podnikání řešit a také si vše ekonomicky spočítat. Kurz jí zároveň dodal odvahu to vůbec zkusit. Za velmi cenné považuje sdílení zkušeností s ostatními účastníky během kurzu, kdy pocítila, že v tom není sama, že od ostatních může dostat zpětnou vazbu i ji sama dát. S některými ženami, matkami se setkávají od té doby velmi pravidelně, dělají si "support" i vrby. Martina zkrátka z nabytých kontaktů čerpá dones, a to i díky jejímu zapojení v Podnikni to! Klubu podnikavců, do kterého ihned po skončení kurzu vstoupila. Klub podnikavců je komunita, kde se dlouhodobě setkávají a podporují desítky absolventů kurzů Podnikni to! po celé ČR. Z Klubových aktivit nejvíce využívá vstupy na Milníky. Milník podnikavců je lokální komunitní akce, na které se členové Brněnského klubu na měsíční bázi setkávají a společně diskutují o problémech, výzvách, předávají si vzájemně zkušenosti i kontakty. Martina na Milník chodí zejména kvůli podpoře a zpětné vazbě na problémy, které právě řeší. Ale také pro inspiraci, nápady, energii a možnost pomoct jiným, což je neméně důležité. Člověk dává i bere.

Right_Hand_Stranka

Již během kurzu se Martině podařilo úspěšně rozvinout projekt “Righthand.cz - ta pravá virtuální asistentka pro Vás a Váš business”. Martina tak jako asistentka na volné noze pomáhá firmám i jednotlivcům zejména s delegováním věcí v těchto oblastech - administrativa, event management a správa komunikace. Jinými slovy řečeno, stíhá tam, kde ostatní podnikatelé nestíhají, nebo nechtějí stíhat. Uvolňuje jim ruce, aby se mohli věnovat jiným aspektům podnikání, které jsou pro ně strategické. Ze zmíněných oblastí nejvíce zajišťuje administrativu, píše články na blogy, příspěvky na sociální sítě, přepisuje rozhovory a videa, stará se o weby atp.

Jana Ducháčková-Gajdošová

Jana se již řadu let věnuje výtvarné tvorbě a je jejím velkým životním snem věnovat se kreativní a lektorské činnosti. Kurzu Podnikni to! pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené se zúčastnila na přelomu roku 2019/2020. Setkávat se s podobně naladěnými ženami s nápadem, navíc ve specifické životní situaci, kterou období po narození dítěte bezesporu je, bylo pro ni velmi inspirativní. Kurzu Podnikni to! složeného z 8 praktických workshopů vděčí hlavně za šanci, o něco lépe si ujasnit možnosti jejího dalšího směřování. Po absolvování kurzu Jana pokračovala v diskuzích a vzájemné podpoře se svými kolegyněmi z kurzu také v rámci Podnikni to! Klubu podnikavců, kde se zúčastňovala zejména Milníků podnikavců. Klub podnikavců je komunita, kde se dlouhodobě setkávají a podporují desítky absolventů kurzů Podnikni to! po celé ČR. Milník podnikavců představuje lokální komunitní akci, na které se členové Brněnského klubu na měsíční bázi setkávají a společně diskutují o problémech, výzvách, předávají si vzájemně zkušenosti i kontakty. Setkávání na Milnících bylo pro Janu přínosné z hlediska možnosti navázání nových kontaktů a seznámení se s některými zajímavými vznikajícími projekty. Jak sama říká, byl to pro ni svým způsobem rovněž zajímavý vhled do aktuálních potřeb dnešní doby. 

V současné době je Jana stále na rodičovské dovolené, avšak spolupracuje s mateřským centrem SEV Hlídka a po znovuotevření volnočasových center plánuje vést kurzy angličtiny pro nejmenší PLAY SMART. Do budoucna by ráda organizovala a lektorovala svoje výtvarné a relaxační kurzy pro děti i dospělé - REST YOUR MIND. Na tento projekt získala již během Podnikni to! kurzu spoustu rad, zpětné vazby a nápadů na vylepšení. Aktuálně má vytvořený koncept na 4 různé podoby kurzů a nasmlouvaná místa, kde by mohla lektorovat. Limitem jsou pro ni momentálně pouze přetrvávající koronová opatření, přičemž věří, že od podzimu její kurzy úspěšně započnou!

Sdílej tento článek