Informace o zpracování osobních údajů

Platné od 01. 01. 2021.

Kdo je správce?

Správce osobních údajů na webu www.podniknito.cz je TJ Group s.r.o., se sídlem Dřevařská 871/33, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 06472664, společnost s ručením omezeným zapsaná u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 102316 C (dále jen Správce).

Jak nás můžete kontaktovat?

Na telefonním čísle +420 776 022 068, emailu platenikova@podniknito.cz nebo na adrese sídla Dřevařská 871/33, Veveří, 602 00 Brno.

Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v těchto případech:

 • při odeslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře;
 • v případě přihlášení se k odběru newsletteru;
 • při registraci na kurz.

V případě odeslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • email;
 • text zprávy – dotaz.

Tyto Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli správně oslovit, odpovědět na Váš dotaz a abychom věděli, na co jste se nás ptali a co Vás zajímalo.

V případě přihlášení se k odběru newsletteru zpracováváme Váš email. Email potřebujeme k tomu, abychom Vám mohli zasílat přehled novinek, informace o připravovaných kurzech, pořádaných akcích a novinkách na webu. V každém emailu máte možnost odběr těchto zpráv zrušit.


Při registraci na kurz zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • email;
 • telefonní číslo;
 • odpovědi na otázky uvedené v registračním formuláři – v závislosti na konkrétním kurzu, tj. v jaké podnikatelské fázi se nacházíte, co Vás motivuje vstoupit do kurzu, co od kurzu očekáváte, studujete nebo jste zaměstnána, jakou fakultu studujete, město, kde žijete, apod.

Tyto Vaše osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli správně oslovit a úspěšně zaregistrovat do kurzu. Telefonní číslo potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli informovat v případě jakékoliv změny kurzu nebo dalších nutných záležitostí. Odpovědi na otázky potřebujeme k tomu, abychom věděli, co Vás na kurzu zaujalo a co od něj očekáváte. Díky tomu můžeme přizpůsobit kurz Vašemu zaměření a zájmům a zaměřit se na to, co Vás v rámci kurzu nejvíce zajímá. 

Odpovědi na otázky v registračním formuláři poskytujeme lektorovi kurzu, aby přizpůsobil jeho vedení co nejvíce konkrétním potřebám účastníků. Na vyžádání je poskytujeme i zástupcům klienta (město/univerzita), který projekt financuje. 

Při absolvování kurzu dále zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • fotografie a videa z kurzu;
 • projekt;
 • komentáře/zpětnou vazbu ke kurzu.

Materiály používáme k propagaci kurzů na našem webu nebo sociálních sítích, příp. na webu a sociálních sítích lektora. Zpracováváme je v závěrečné zprávě pro klienta (město, univerzita) a v tiskových zprávách pro lokální média. 

Pokud kurz po jeho absolvování okomentujete, zpracováváme tyto Vaše osobní údaje:

 • jméno a příjmení;
 • email;
 • projekt;
 • komentář/zpětná vazba;
 • fotografie a videa.

Tyto Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem odpovědi na Váš komentář a abychom věděli, co Vás na kurzu zaujalo a jestli jste byli s kurzem spokojení. Dále je používáme k propagaci našich kurzů na našem webu nebo našich sociálních sítích, zpracováváme v závěrečné zprávě pro klienta (město, univerzita) a v tiskových zprávách pro lokální média. 

Jaká jsou vaše práva?
 • žádat přístup k Vašim osobním údajům – můžete se nás zeptat, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů;
 • žádat vysvětlení ohledně zpracování Vašich osobních údajů – jak Vaše osobní údaje zpracováváme, co se s nimi v průběhu zpracování provádělo a co s nimi budeme dále dělat;
 • nechat Vaše osobní údaje aktualizovat nebo opravit – pokud nejsou Vaše Osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální, nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu;
 • vznést námitku – v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Vaší námitkou se musíme zabývat;
 • žádat výmaz Vašich osobních údajů – pokud existuje jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje osobní údaje uchovávat (na základě zákonů), úplný výmaz nemůžeme provést. Výmaz ve vztahu ke cookies provedete tím, že ve svém prohlížeči vymažete cookies. My to nezvládneme dříve, než daná cookies exspirují a smažou se samy;
 • žádat omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
 • pokud popřete přesnost osobní údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
 • pokud jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
 • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
 • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme. 
 • právo na přenositelnost osobních údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto osobní údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost. Samozřejmě ale budeme rádi, pokud Vaše připomínky probereme nejprve společně a pokusíme se je vyřešit k Vaší spokojenosti.

Vezměte ale prosím na vědomí, že drtivá většina dat, které získáváme díky cookies, je anonymizována. Proto nedokážeme přesně říct, o koho se jedná. Tím pádem v některých případech ani neumíme Vaším právům vyhovět.

Pokud máte jakýkoli dotaz, můžete nám napsat na email platenikova@podniknito.cz nebo se ozvat na jakýkoli jiný kontakt uvedený v záhlaví těchto informací. Tyto informace můžeme čas od času aktualizovat, a proto doporučujeme, abyste se na tuto stránku občas podívali.

Prohlášení o používání cookies
Co jsou cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u Vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Jak se dělí cookies

Cookies lze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

 • cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte;
 • cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

 • krátkodobé (session cookie) – vymažou se z Vašeho počítače po zavření prohlížeče;
 • dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí stanovené doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

Dle účelu můžeme využití cookies rozdělit takto:

 • technické – umožňují základní funkce webu (např. přihlašování) nebo stránek (např. přehrávat videa, sdílet obsah apod.);
 • analytické – slouží pro sběr neanonymních dat o chování uživatelů. Na jejich základě můžeme web upravit tak, aby se Vám lépe používal;
 • remarketingové – slouží k cílení reklam na uživatele, kteří již na našem webu byli;
 • konverzní – s jejich pomocí můžeme vyhodnotit úspěšnost kampaní.
K čemu cookies používáme

Na našem webu používáme tyto cookies:

 • technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování[AK1] [OM(2] [OM(3] , využívání služeb apod. Pomáhají nám nastavit stejný způsob fungování webu po celou dobu, co si ho prohlížíte;
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu, tj. pro účely vyhodnocování užívání webu, vytváření zpráv o jeho aktivitě a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na webu a užívání internetu vůbec. Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:
 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,
 • remarketing – zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů,
 • rozšířené demografické přehledy – reportování anonymních demografických dat,
 • user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id je používáme řetězec čísel nebo písmen, nikdy nepoužíváme osobní údaje, které by dovolily třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.
 • Facebook Pixel – první strany, dlouhodobé. Používáme je k tomu, abychom Vás mohli znovu oslovit;
 • Hotjar – první strany, dlouhodobé. Používáme je pro analýzu návštěvnosti a zlepšení ovladatelnosti webu;
 • Smartsupp – první strany, krátkodobé, dlouhodobé. Používáme je ke zlepšení komunikace s Vámi.


Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data. Do cookies můžeme umístit ID uživatele. To ale neumožňuje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Jak to, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje včetně cookies?

Možnosti jsou tři. Buď s Vámi jednáme o uzavření smlouvy případně jsme ji už uzavřeli, nebo na zpracování máme tzv. oprávněný zájem, anebo jsme ke zpracování získali Váš souhlas.

Osobní údaje:

Pokud jste nám dali souhlas, můžeme si uchovávat Váš email také pro další účely, než jaké jsou uvedené výše. Například pro sdělování informací o našich kurzech a jiných akcích. V každém emailu máte možnost odběr těchto zpráv zrušit. Případně můžete zasílání takových zpráv odmítnout emailem zaslaným na adresu platenikova@podniknito.czVH1] .

Jakmile se dohodneme na tom, že se zúčastníte kurzu, Vaše údaje budeme zpracovávat na základě smlouvy. Bez toho, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje Vám nebudeme schopni umožnit registraci a vstup na kurz.

Cookies:

 • Váš souhlas udělujete prostřednictvím nastavení Vašeho webového prohlížeče (vizte dále). Informaci o tom, že zpracováváme cookies (tzv. cookie lištu), Vám zobrazíme vždy po uplynutí 180 dní.
 • Na základě oprávněného zájmu můžeme díky cookies zlepšovat funkčnost našeho webu, protože můžeme sledovat statistiky o chování návštěvníků našeho webu.
 • Pokud k tomu máme Váš souhlas, tak můžeme díky cookies přizpůsobit na míru i reklamu, která se Vám bude zobrazovat.

Cookies můžete vymazat ve Vašem webovém prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v “Historii“ navštívených stránek.

Prohlížeče dále umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě ale bude funkcionalita našich stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

Případně na této webové stránce  můžete získat přehled a spravovat nastavení sběru cookies ve Vašem zařízení.

Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách https://www.aboutcookies.org/.

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Kdo nám pomáhá zpracovávat Osobní údaje?

Některé údaje získané z našeho webu o Vás zpracovávají naši zpracovatelé (poradci v oblasti PPC reklam, účetní a spolupracující koordinátoři kurzů). Nikam jinam Vaše osobní údaje nepředáváme ani s databázemi nijak neobchodujeme. Nemusíte se proto ničeho bát. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

 

Komu Vaše osobní údaje dále předáváme?

Velká část našeho financování plyne z veřejných rozpočtů. Abychom byli schopni ukázat, že se naše kurzy opravdu konají, můžeme předat fotografie a videa z našich akcí dotčeným státním orgánům, se kterými financování řešíme.

Předávám těchto údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu.

 

 Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje, které máme díky Vašemu souhlasu, uchováváme 1 rok od jeho získání.

Recenze kurzů a informace, které máme díky Vaší účasti na kurzu (tj. na základě smlouvy), uchováváme 4 roky od jejich přijetí. Uchováváme je proto, abychom byli schopni správně reagovat v případě jakéhokoli sporu.

Po uplynutí této doby údaje anonymizujeme.

Pokud máme některé údaje na základě Vašeho souhlasu – například přihlášením k odběru newsletteru, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.

Uchování některých dokumentů obsahujících osobní údaje nám navíc ukládají některé zákony (například zákon o účetnictví apod.).