Zpět na blog

Podnikni to! poprvé v Bílině

Bílina

A je to tu, jsme v dalším městě. Tentokrát můžete přijít na kurz v Bílině a to už na jaře 2023! Město se rozhodlo podpořit svoje občany ve všech fázích podnikání. Zapojit se mohou ti, kteří už mají podnikatelský nápad, ale neví, jak jej zrealizovat, ale stejně tak ostřílení podnikatelé, kteří hledají novou inspiraci a jistotu při zavádění nových produktů. 

Naše kurzy jsou aktuálně už v 17 městech po celé České republice a za sebou máme více než 6000 proškolených účastníků. Těšíme se, jaké nové projekty a příběhy vzejsou z této nové spolupráce. 

foto

 

Kurz Podnikni to! je postaven na pěti dvouhodinových setkáních, která probíhají 1x týdně. Nejde o žádné přednášky jako ve škole, ale naopak o praktické workshopy, kde účastníci hledají a testují finančně udržitelný projekt s minimem rizik a investic. Práce na konkrétním nápadu od prvních kroků až po úspěšný start umožňuje získat obecně využitelné know-how, které je aplikovatelné na jakýkoli obor i formu podnikání. 

Jedna z absolventek kurzu zpětně říká: “Během kurzu se mi otevřely oči - získala jsem spoustu inspirace a cenných rad. Zase mi svitla naděje na podnikatelský úspěch. Potvrdilo se mi, že když člověk chce a nepřestává hledat nové cesty, úspěch se dostaví. Poznala jsem inspirativní prostředí plné různých životních příběhů, které spojuje touha po vybudování něčeho vlastního, na co může být člověk pyšný. Na základě podnětů od zkušených lektorů jsem se mohla podívat na své dosavadní podnikatelské kroky zase z jiného úhlu, který přinesl nové podněty.” 

I v Bílině bude na kurz navazovat Klubu podnikavců, který je založen na pravidelných setkáních absolventů kurzu. Členové Klubu se potkávají jednou měsíčně a postupně své projekty společnými silami posouvají dál. Každé setkání je něčím výjimečné: zváni jsou hosté ze světa byznysu a organizují se i speciální workshopy zaměřené podle potřeb členů na určitou dovednost nebo téma.

“Cílem je prostřednictvím programu Podnikni to! vytvářet dlouhodobě fungující komunitu podnikavých lidí v Bílině. Ta bude fungovat jako podpůrná síť, která umožní, aby nápady občanů nezůstaly jen v představách, ale získaly reálné obrysy.” dodává starostka Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Sdílej tento článek